Строителство

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ВИДОВЕТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Подземните съоръжения контактуват с подпочвените води. Стоманобетонните или бетонни конструкции са чувствителни към наличието на води, а те от своя страна създават условия за развитие на корозия в тях. Предпазването на тези конструкции се осъществява посредством отвеждане на водите и защитата им чрез хидроизолация.

Като правило строителните материали са с пореста структура, която позволява на водата да преминава безпрепятствено през тях. Порите се запълват с влага, която през зимата замръзва и се разширява. По този начин подземната част на строителната конструкция постепенно се унищожава. За да осигурим защита на съоръжението се използват дренажни системи и хидроизолации. Преди да се прецени по какъв начин ще бъдат изградени те е абсолютно необходимо да се проучи структурата на почвата, съставът на подпочвените води, както и характеристиките на ландшафта.

Какво са и какви са дренажните системи?

Изборът на подходяща хидроизолационна система зависи от много фактори, които трябва да бъдат преценени от специалист в областта. Важно е обаче да знаем, че колкото по-проста е самата система, толкова по-надеждна и стабилна е тя. За да се осъществи една такава система е важно преди всичко да й се осигури стабилна защита от механично въздействие. Различаваме няколко вида дренажни системи – пластови, пристенни и пръстеновидни. Първите два вида, както и комбинацията от тях, са широко разпространени. Те осигуряват надеждна защита на съоръжения с малка дълбочина от плитки подпочвени води чрез контур от дренажни тръби.

положена хидроизолация

Какви матерали се използват?

Материалите, които се използват за изграждане на хидроизолационни системи, са огъваеми пластмасови, каучукови и битумни мушами, комбинации от полимерни състави, импрегниращи продукти. Всички те са безопасни за околната среда, вода, почва и въздух, т.к. не отделят вредни вещества.

Фактори при избора на хидроизолация

Видът на хидроизолационната система се избира в зависимост от технологията на изпълнение на строежа и неговите технически характеристики. Определящо е също нивото и вида на подземните води, дали сградата е ново строителство или му се прави основен ремонт, реконструкция или обновяване. Важни са вида на основите, механичните въздействия на които са подложени те. За различни части от основите могат да бъдат подбрани различни хидроизолационни системи.

полагане на хидроизолация

Хидроизолацията може да бъде вътрешна и външна

От гледна точка на експлоатацията външната изолация е по-надеждно решение. Предпазването от влага на покривни конструкции, тераси, бани и мокри помещения също се отнасят към хидроизолацията на сградата. На пазара се предлагат най-разнообразни материали с различно предназначение. За да изберем надежден начин за предпазване на жилището от вредното влияние на влагата, задължително е да се доверим на хора, достатъчно компетентни и с опит в тази област.