Строителство

ОБНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Подобряването на стандартите за безопасност в много области на живота ни е приоритет. За съжаление не така стоят нещата с безопасността на електрическата инсталация в домовете ни. От качествената инсталация не зависи само доброто здраве и сигурността на обитателите на дома. Тя може също така да е важен фактор за оценяването му при евентуална продажба. Имайки предвид, че голяма част от нашите домове са на 30 и повече години, то актуалността на въпроса става все по-важна с всеки изминал ден.

Защо е необходимо да се обновява електрическата инсталация?

Съвсем логично е, че ако не се положат необходимите усилия в посока обновяване и осъвременяване на инсталацията, то тя няма как да задоволи увеличаващите ни се изисквания за функционалност, безопасност и сигурност. Начинът ни на живот се променя главоломно. С това нарастват и нуждите да захранваме всякакви устройства с електричество – модерните уреди в кухнята, лаптопите, телевизорите, телефоните. И от всичко това по няколко броя… Дори и да се числим към по-скромните потребители на технически устройства и иновативни джаджи, то инсталацията сама по себе си без нужната поддръжка променя своите качества, в сравнение с първоначалното си състояние. Материалите стареят, изолациите се втвърдяват, пукат и трошат, връзките се разхлабват. Това води до загуба на функционалност, възможни утечки и потенциални рискове за здравето и живота.

Други ползи от обновяването на инсталацията

Ако предприемете мерки за обновяване на инсталацията във вашия дом, това ще доведе и до други ползи за вас. Ще можете да поставите достатъчно контакти на удобни за вас места. Също така и модерно и адекватно осветление, нови телефонни и телевизионни изводи, устройство за мониторинг на разходите. Ще реализирате икономия на средства от плащане на сметки. Естествено, подмяната на електрическата инсталация е свързана с известни разходи, което е главната причина този проблем да бъде избутван назад в списъка с неотложни задачи, касаещи семейния бюджет.

Как да преценим, че е крайно време да вземем мерки по този въпрос?

Първият критерий е възрастта на сградата. Ако тя е на повече от 20 години, то почти сигурно е, че няма монтирани дефектно токови защити. Също така вероятността в жилището да има незаземени контакти или да липсва заземителен електрод е много голяма. Ако забелязвате черни петна около контактите и ключовете, то твърде вероятно е те да са вследствие на претоварване или лош контакт. Тази е причината и за евентуалното им загряване. Ако автоматичните предпазители изключват често, то това се дължи на претоварване на електрическата верига. Помнете, че използването на разклонители, за да компенсирате липсата на достатъчно контакти, крие потенциален риск от пожари.

черни петна около контакта
черни петна около контакта

Обърнете се към специалист

Сами разбирате, че ние можем само да ви посъветваме кога да вземете решение за подмяна на инсталацията. Самата процедура обаче е достатъчно сложна и отговорна, за да е предмет на статия в нета. Ако нямате нужната квалификация, умения и опит, то обезателно се обърнете към оторизирано лице или фирма, които да извършат тази услуга за вас. Не се захващайте като на шега да извършите този ремонт с помощта на някой приятел. Последствията може да се окажат непредсказуеми и дори животозастрашаващи! Направете следния експеримент – отворете който и да е форум в мрежата на тема „Подмяна на електрическата инсталация в дома”. Ще се уверите сами, че колкото хора пишат, толкова различни мнения и съвети се дават. И всички те претендират за правота и компетентност. Не се доверявайте на такива инструкции!

монтиране на контакт

Тънкостите при подмяна на електрическата инсталация

Трябва да се изчисли консумацията и да се прецени колко токови кръга да се пуснат за всяко отделно помещение. Също така и какъв кабел да се използва, така че да понесе и бъдещи натоварвания на мрежата, къде да се поставят разклонителните кутии, колко и с каква мощност предпазители да се поставят, къде да се монтират ДТЗ и още цял куп специфични подробности.

Подгответе се предварително

Това, което вие като собственици бихте могли да направите, е да се подготвите с детайлна информация, която ще улесни максимално както изпълнителя на проекта, така и вас. Започнете с подробна скица на всяко отделно помещение. Преценете добре къде искате да ви бъдат поставени контакти, ключове, изводи за Интернет и други подобни и колко на брой да са те. Отбележете точните им места, като се съобразите с мебелировката в стаята. Към скицата на всяко помещение приложете списък с уредите, които ще трябва да бъдат захранени и по възможност отбележете тяхната мощност. Така ще е много лесно да се направят нужните изчисления и да се положат адекватни на консумацията кабели и предпазители.

скица на електрическа инсталация
скица на електрическа инсталация

Спазите ли тези прости изисквания, парите които ще вложите в направата на нова инсталация ще бъдат похарчени разумно и ще ви осигурят спокоен и безопасен дом за вашето семейство.